Hesten muskler

Hestens muskler – Sætter din hest de rigtige muskler?

Der er hundredevis af muskler i hestens krop. Hesten har 3 typer muskler i kroppen. Den første er hjertemuskulaturen, som er selve hjertet. Dernest har vi glatte muskler, det er de muskler, der indgår i kredsløbet og fordøjelsessystemet. De vigtigste I skal kende er Skeletmusklerne. Det er dem, der frembringer en bevægelse, holder hesten oprejst og er med til at stabilisere leddene.

Hvordan er muskler opbygget?

En muskel består af flere forskellige celler og væv. Musklerne består af muskelceller også kaldet muskelfibre. Hver muskelfiber er omgivet af bindevæv/fascia. Disse muskelfibre er sammensat i bunter, da alle er omsluttet af en fascie. Alt bindevævet samler sig i enderne af musklen og bliver til sener, som sætter sig fast på knoglen. Hver muskel indeholder derudover mange blodkar og nerver. Blodkarrene forsyner musklen med nærring og nerverne sætter musklerne i arbejde.

En muskel består ofte af forskellige typer muskelfibre, fast-twitch og slow-twitch. Fast-twitch fibrene udvikler kraft hurtigt. f.eks. hvis hesten skal springe over et spring. Slow-twitch fibrene bruges f.eks. når hesten løber længere distancer. Hvis man kigger på heste, i sær springheste, skal de have flere fast-twitch fibre, da de hurtigt skal kunne udvikle kraft over springet, hvorimod dressurhestene og langdistancehestene skal have flest slow-twitch fibre. Fibre typerne er bestemt genetisk, dog kan man godt ændre på få af fibertyperne, alt efter hvordan man træner sin hest.

hestens muskelopbygning

Kan du selv tjekke om din hest er muskuleret korrekt?

Ja, du kan sagtens selv tjekke, om din hest har sat de rette muskler til dit brug. Hvis du oplever at din hest er muskelfattig, er det ofte et tegn på, at dens krop har problemer og har brug for hjælp i form af behandling og velovervejet træning. Afhængig af hvad hesten skal bruges til, er der forskel på hvordan dens muskelopbygning skal se ud. Jeg har her taget udgangspunkt i sportshesten.

Du skal se efter følgende:

Halsen

De fleste hestefolk ved godt, hvordan en hests hals helst ikke skal se ud. Vi vil nemlig gerne undgå underhals, hvor musklerne på undersiden af halsen er mere udviklet end på oversiden. Underhalsen ses ofte hos heste, der enten bliver holdt for meget i tøjlen, og derfor er nødt til at spænde i underhalsen for at lave et modtryk, eller ikke kan bruge sig selv rigtigt bagfra eller over ryggen.  Jeg kigger altid efter underhals, når jeg gennemgår en hest, da det kan give mig en indikation om, hvordan hesten bevæger sig og hvor der kan være låsninger eller begrænsninger i dens krop. Jeg vil meget gerne se, at det øverste af hestens hals samt lige foran skulderbladet ved halsen er muskuløs. Det fortæller mig, at hesten går i selvbæring og bruger sig korrekt bagfra. Jeg kigger også på længden af hestens hals, da det også har en stor betydning for, hvordan musklerne sætter sig. Jeg ser ofte, at heste med en kort hals har mere tendens til underhals i forhold til heste med en lang eller normal hals. Længden af en normal hals svarer til ca. 4/3 længden af et middelstort hoved.

Brystet/bringen

Her står jeg foran og kigger på hestens bredde mellem benene. Her ser jeg gerne, at der er god afstand. Desuden er det også vigtigt at kigge på brystets form. Er brystkassen indsunken, buler den fremad, er den hvælvet eller hænger hesten i skuldrene. Bredden og muskelsætning omkring brystet afhænger af hestens fodertilstand, træningsniveau, køn, race og alder. Hvis det er en ung hest, vil den ofte være smal og flad på brystet. Hos alle heste ønskes et rundt og bredt bryst, da en rummelig brystkasse giver god plads til åndedrætsorganerne. Et bredt bryst giver også ofte en oval ribbenshvælving, som giver et godt saddelleje. Musklerne omkring bringen er også med til at løfte hesten fortil, og derved kan den komme mere om på bagparten.

 

Ryggen

Muskelopbygningen af hestens ryg bedømmer jeg ofte fra siden. Her vil jeg gerne se, at ryggen er hvælvet eller flad, da det indikerer at hesten bruger sin ryg korrekt under ridningen. Er ryggen skarp mangler hesten muskelmasse, og det kan være et tegn på, at hestens ikke bruger sin krop korrekt.

hestens muskler

Til sidst kigger jeg på hestens lænd (se billedet til højre). Her ser jeg gerne, at afstanden mellem de to H’er er så bred som mulig, da det resulterer i at afstanden mellem L (hvor rygmusklerne møder krydset) og T (sidste ribben) er så kort som mulig, pga. det er en ligebenet trekant. En kort afstand mellem L og T giver ryggen en større bæreevne.

Når jeg ser en hest med en skarp ryg, kan det meget vel betyde, at ryggen eller bagparten er begrænset i deres bevægelser, og at sadlen højst sandsynligt ikke passer til hesten. Mit synspunkt er, at sadlen er altafgørende for at sikre en sund hesteryg. Jeg anbefaler ofte mine kunder, at de får tjekket sadlen hvert halve år, eller som minimum hvert år. Hesten udvikler sig hele tiden, og tænk hvis du hver dag skulle gå med en sko der enten var for stor eller for lille.

Maven

Når jeg bedømmer maven på en hest, starter jeg med at se på, om den er hængende eller velformet. Maven på hesten er velformet, når den danner en jævn fortsættelse af brystets nedre del og bagtil skråner jævnt op mod lysken.

Hvis maven er hængende, ses det at den er dybere end brystet. Dette er ofte et svækkelsestegn, og kan betyde, at hesten ikke bruger sine mavemuskler korrekt under træningen. Dette vil ske hvis hesten smider ryggen. Man skal dog have in mente at hopper, der har været drægtige, kan have lidt hængebug uden at det betyder, de ikke bruger deres muskler rigtigt.

Bagparten

Hvis hesten har dannet korrekte muskler på bagparten, vil den have en stor og fyldig bagpart. Du vil f.eks. kunne lægge en strigle på krydset uden den falder ned.

Hvis du løfter halen, skal du gerne kunne se, at lårene rør hinanden og danner tydelige muskelpuder. Bagdelen skal selvfølgelig holdes op mod hestens huld.

Hvad kan være årsagen til at din hest ikke udvikler sig korrekt?

Flere faktorer spiller ind, når hesten skal danne muskler. Ligesom os mennesker kræver det, at hesten indtager flere kalorier end den forbrænder. Typen af foder har også en betydning. Hvis du er i tvivl om din hest får det rigtige foder, skal du have fat i en foderekspert.

Sadlen har en stor betydning for udviklingen af især rygmusklerne. Derfor er det en god idé at finde en god saddelmager, der kan hjælpe dig med at finde en saddel, der både passer til dig og din hest.

Hovene på din hest er vigtige. Ingen hove ingen hest. De har stor betydning for hvordan hesten bruger sin krop, for er hovene skæve eller uens, træder hesten skævt og derved belaster den sin krop uhensigtsmæssigt.

Du skal også være opmærksom på, at din hest kan have låsninger og begrænsninger i dens krop, hvilket gør den ikke bruger sin krop korrekt og derved ikke danner de rigtige muskler. Du kan træne lige så hårdt du vil, men hvis hesten er begrænset i sine bevægelser, vil den aldrig danne de rette muskler. Find derfor en god fysioterapeut eller kiropraktor til at gennemgå din hest fra tid til anden.

Det sidste jeg vil komme ind på, er træningen af hesten. Hvilken træningsplan hesten følger har stor betydning for, om den danner de muskler, som den burde. Ligesom ved os mennesker, skal vi huske restitution, da vi ellers nedbryder musklerne i stedet for at opbygge dem. Træner vi for lidt, opbygger vi ikke muskler. Det er derfor vigtigt at finde en god træner eller fysioterapeut, der har viden om muskelopbygning, og som sammen med dig kan lægge en træningsplan for hesten.

Kilder:

  • Schibye, K. Klausen; Menneskets fysiologi, 2012
  • Staun; Hestens eksteriørbedømmelse, 2000