Hvad er fysioterapi egentligt?

Dette skriv er en lille introduktion til hvad fysioterapi egentlig er, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil være sikker på at få en uddannet fysioterapeut til at behandle dig eller din hest.

The Australian Physiotherapy Council (Anon 2006) har defineret fysioterapi således: “a holistic approach to the prevention, diagnosis and therapeutic management of pain, disorders of movement or optimisation of function to enhance the health and welfare of the community from an individual or population perspective”.

Oversat til dansk: En helhedsorienteret tilgang til forebyggelse, diagnose og terapeutisk håndtering af smerter, bevægelsesforstyrrelser eller optimering af funktion for at forbedre samfundets sundhed og velfærd fra et individ- eller befolkningsperspektiv.

          

Fysioterapi har en vigtig rolle indenfor sundhedsfaget hos mennesker. Efter min mening brude faget have lige så vigtig en rolle i hesteverden. Fysioterapi har en væsentlig rolle indenfor smertehåndtering, funktionalitet og pleje af unge som gamle, både mennesker og dyr. Det er dog meget afhængigt af land, hvor beskyttet faget fysioterapi er. Vidste du for eksempel at alle og enhver må kalde sig hestefysioterapeut? Alle og enhver må sige de udøver fysioterapi, selvom de ikke er uddannet fysioterapeut? Derfor er det vigtigt, at hvis du vil have en fysioterapeut til din hest, at de har et autorisationsnummer, da du på den måde kan være sikker på de har den fornødne viden en hestefysioterapeut skal have. Et godt pejlemærke er nedenstående to logoer. Det ene er for Danske Fysioterapeut og det andet for Danske Hestefysioterapeuter. Det er kun personer uddannet Humanfysioterapeut og efterfølgende uddannet hestefysioterapeut, der må benytte sig af disse logoer.

Men hvad er formålet egentlig med fysioterapi?

Det overordnede formål er, at få kroppen til at fungere optimalt. Om det er menneskekroppen eller hestekroppen, skal vores kroppstadig kunne mange ting, for at fungere i hverdagen. I fysioterapi arbejder man med kroppens muskler, led, knogler og kroppens systemer f.eks. nervesystemet, det kranio sakrale system mm. Fysioterapi bruges både vedligeholdende, forebyggende og rehabiliterende – gennem manuelle behandlingsteknikker, patientuddannelse og træningsøvelser. Patientuddannelse er et effektivt redskab til at give dig et mere indgående kendskab til din krop og hvorfor den reagerer som den gør.

Denne kombination af behandling er et vigtigt element i fysioterapi. Det er denne kombination der gør, at kroppen får de bedste forudsætninger for at blive stærkere, rehabilitere og forebygge.

Ved at vælge en autoriseret fysioterapeut som behandler til enten dig eller din hest, kan du være sikker på de arbejder ud fra forudsætningen om at hver krop, har forskellige ressourcer og forudsætninger for at kunne fungere optimalt. Derfor er behandlingen aldrig den samme, da kroppen er en levende organisme, der hele tiden forandre sig.

Jeg håber dette skriv, har givet lidt klarhed over hvad fysioterapi overordnet handler om.

Ovenstående, er principper jeg kører min behandling ud fra. Hvis du har lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende samtale.