Vil du vide mere om skader og hvordan du kan undgå dem?

forebyg skader hos din hest

Som humanfysioterapeut arbejder jeg hovedsageligt med genoptræning. Mange af de skader jeg oplever til daglig kan formindskes eller helt undgås ved forebyggelse som korrekt træning og fysioterapi.

De forskellige typer af skader

Der er to grupper af skader: En overbelastningsskade og et traume.

Et traume er en enkeltstående påvirkning, der er så kraftig, at vævet ødelægges. Dette kan være situationer hvor hesten falder, bliver sparket eller hvis træningsmængden pludselig øges markant fra den ene dag til den anden. Disse typer af skader er svære at undgå helt, da de sker pga. en ydre påvirkning. En overbelastningsskade opstår, når man laver konstante eller gentagne påvirkninger over længere tid, som hver især ikke er så kraftige, at det ødelægger vævet. Denne type skade kan oftest undgås med korrekt træning og fysioterapi. Fælles for de to skader er, at jo stærkere og bedre i balance kroppen er, jo mindre risiko er der for skader. Det gælder heste såvel som mennesker. Når vi gerne vil ride og præstere med vores heste, så skylder vi dem, at vi også sørger for at deres krop er i balance, dvs. uden låsninger og begrænsninger, så de kan bevæge sig frit.

Mine gode råd til at undgå skader hos dig og din hest

  1. Målsæt dine træningspas med hesten så de er rimelige i forhold til din og hestens kropslige og psykiske kapacitet. (opstil evt. målene sammen med din træner eller fysioterapeut)
  2. Sørg for du ikke laver den samme træning hver dag med din hest. Variation er nøglen
  3. Grundtræningen af dig selv og hesten skal være i orden
  4. Kend kravene til den pågældende øvelse, du begiver dig ud i, og hvilke aktiviteter der er særligt risikable
  5. Kend dine egne og din hests grænser
  6. Lyt til både hestens advarselssignaler og dine egne advarselssignaler. Bliver hesten ved med at udvise en bestemt adfærd, du ikke kan træne væk efter 1-3 træningspas, så stop op og tænk om din hest prøver at fortælle dig noget
  7. Hvis du eller hesten får en skade, så bliv skaden kvit inden du genoptager ridningen eller anden træning i fuldt omfang. Genoptræning efter en skade bør altid ske i samråd med fysioterapeut og dyrlæge

Hvis du har spørgsmål til, hvordan jeg kan hjælpe din hest, skal du være meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak via. min kontaktformular eller på Mail: daniella@rønnowshestefys.dk eller på tlf: 28810189

Vigtige pointer:

  • Du kan forebygge skader ved korrekt træning af din hest og fysioterapeutisk behandling af din hest
  • Du kan vedligeholde din hest med et ”serviceeftersyn”, hos en fysioterapeut inden skaden sker
  • Du kan reparere de skader, der er sket hos din hest gennem korrekt genoptræning og hestefysioterapi ved en autoriseret fysioterapeut